Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 145  pokazuj  pozycji

Nr postępowania RZP – 55/KJ/2022 Dostawy i usługi mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-16 08:30 2022-11-29
RZP-53-KJ/2022 Dostawy i usługi mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-25 2022-11-02 08:30 2022-11-04
RZP-44/KJ/2022 Dostawy i usługi mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-07 2022-10-17 08:30 2022-11-04
RZP-43/KS/2022 „Dostawy wyrobów medycznych do drobnych zabiegów” Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-03 2022-11-04 08:30 2022-11-25
RZP-42/KS/2022 „Dostawy leków różnych” Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-03 2022-11-03 08:30 2022-11-22
RZP-41/IM/2022 Dostawy Immunoglobuliny Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-03 2022-10-28 09:30 2022-11-28
RZP-40/KJ/2022 Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-08 2022-09-27 09:30 2022-10-13
RZP-39/OC/2022 Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania oraz wykonywania czynności pomocniczych w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-12 2022-09-09 09:00 2022-10-17
RZP-35/KJ/2022 Modernizacja pomieszczeń I pietra budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-03 2022-08-26 10:00 2022-10-12
RZP-38/KS/2022 „Usługi w zakresie okresowej konserwacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego w szpitalu oraz utrzymania ich sprawności z podziałem na pakiety.” Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-02 2022-08-17 08:30 2022-11-02
RZP-25/IM/2022 Dostawy wyrobów medycznych do przetoczeń Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-26 2022-08-24 09:30 2022-10-11
RZP-37/KS/2022 „ Dostawy osprzętu do aparatu Nexus będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego” Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-26 2022-08-05 08:30 2022-08-23
RZP-36/OC/2022 Dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku, niesterylnego z podziałem na pakiety Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-15 2022-08-12 09:00 2022-09-26
RZP-34/OC/2022 Dostawy zespoleń ortopedycznych Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-14 2022-08-03 09:00 2022-09-12
RZP-33/KS/2022 „Dostawy rękawiczek diagnostycznych nitrylowych jednorazowych” Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-14 2022-07-27 08:30 2022-09-07
RZP-31/KJ/2022 Remont izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w budynku C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-01 2022-07-19 09:30 2022-09-06
RZP-29/KS/2022 „Dostawy wyrobów medycznych do drobnych zabiegów” Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-01 2022-08-01 08:30 2022-10-04
RZP-28/KS/2022 „Dostawy leków różnych” Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-01 2022-08-03 08:30 2022-10-04
RZP-32/IM/2022 Dostawy asortymentu do laboratorium i dzierżawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na pakiety Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-01 2022-07-28 09:30 2022-10-28
RZP-30/IM/2022 Dostawy membrany kolagenowej Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-30 2022-07-08 09:30 2022-07-26
22/KJ/2022 Wymiana pokrycia dachowego oraz częściowej wymianie konstrukcji dachowej na budynku H Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-15 2022-07-05 09:30 2022-08-11
RZP-26/OC/2022 Dostawy wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych z podziałem na pakiety Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-02 2022-06-10 08:30 2022-07-25
RZP-24/IM/20211 Dostawy podłoży transportowych Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-02 2022-06-10 09:30 2022-07-26
27/KJ/2022/ Wymiana okien w pomieszczeniach budynku F Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-01 2022-06-20 09:30 2022-08-11
RZP-23/KS/2022 Dostawy opatrunków specjalistycznych. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-30 2022-07-01 08:30 2022-08-19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa